Tóm tắt luận văn Nghiên cứu phương pháp đánh giá QoE dựa trên các tham số QoS

Hiện nay với sựphát triển vượt bậc vềcông nghê thông tin trên toàn thếgiới cùng với sựbùng nổvà các dịch vụtiện ích trên mạng làm đa dạng hoá các mô hình kinh doanh dựa trên Internet. Một trong các lĩnh vực đang lớn mạnh theo xu hướng này chính là dịch vụIPTV (truyền hình giao thức Internet) đây là bước ngoặt trong sựphát triển của công nghệtruyền hình. Với những ưu điểm vượt trội khi sửdụng các dịch vụtrên nền mạng IP: Tính năng tương tác giữa hệthống với người sửdụng dịch vụ, cũng nhưcác nhà cung cấp dịch vụ khi triển khai hệthống rất thuận tiện và dễdàng nâng cấp, nên các dịch vụtrên nền mạng IP thực sự đã thay đổi hoàn toàn so với các dịch vụ truyền thống trước kia sử dụng công nghệanalog. Đây là một bước phát triển, tiến lên hội tụmạng viễn thông – xu hướng chung của truyền thông toàn cầu ngày nay và tương lai. Trên cơsởnhìn nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng dịch vụ(QoS) và chất lượng đánh giá bởi chính cảm nhận của con người (QoE) cho dịch vụIPTV, luận văn này đã được xây dựng với những nội dung chính nhưsau: Chương I: Truyền thông đa phương tiện trên nền mạng IP. Nghiên cứu vềtruyền thông đa phương tiện và vấn đềchất lượng dịch vụtrong mạng IP Chương II: Các phương pháp đánh giá QoE Nghiên cứu các phương pháp đánh giá chất lượng trải nghiệm của khách hàng Chương III: Phương pháp đánh giá QoE dựa trên QoS Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số QoS lên QoE và đưa ra phương pháp đánh giá QoE dựa trên QoS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC