Tóm tắt luận văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán vietsoft accounting của công ty TNHH phần mềm Việt

Trong thời gian qua ngành công nghiệp phần mềm đã chuyển trọng tâm từviệc cung cấp sản phẩm sang cải thiện chất lượng sản phẩm như: dễsửdụng, bảo mật, ổn định và độtin cậy. Một sốsản phẩm phần mềm, đặc biệt là sựlặp lại các sản phẩm của Microsoft đã trì hoãn đểnâng cao chất lượng sản phẩm. Nhưvậy, chất lượng phần mềm đang trởthành chủ đềquan trọng trong ngành công nghiệp này. Theo truyền thống, yêu cầu phần mềm hoặc phải đảm bảo chức năng hay không đảm bảo nhưng cuối cùng phải có chất lượng. Đểxác định được chất lượng thì bản thân chất lượng phải được xác định. Hiện nay, chất lượng phần mềm đang thiếu một nền tảng mô hình vững chắc để đánh giá và xác định nó. Bourque (2000) cho rằng thực hiện chất lượng trong một sản phảm phần mềm là một nỗlực cần được quản lý chính thức trong cả vòng đời của nó. Chất lượng được thực hiện nên bắt đầu với các đặc điểm kỹthuật được yêu cầu từngười sửdụng. Nhưmột cách tiếp cận đểthực hiện chất lượng phần mềm. Suryn (2003) đã cho rằng kỷluật này được định nghĩa là Các ứng dụng một cách liên tục, có hệthống, xửlý kỷluật, định lượng được tiếp cận với sựphát triển, và duy trì chất lượng sản phẩm phần mềm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC