Tóm tắt luận văn Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm mạng xã hội phục vụ phát triển nông thôn

Trên thế giới, trong ba thập kỷ qua đã diễn ra sự bùng nổ về công nghệ viễn thông và công ngh ệ thông tin. Sự liên kết giữa viễn thông v à công ngh ệ thông tin ngày càng chặt chẽ. Hệ thống viễn thông trở thành nh ững xa lộ để phục vụ các ứng dụng công nghệ thông tin chạy trên nó. Đặc biệt là sự ra đời của công nghệ web 2.0 đã làm thay đổi cách suy nghĩ của những nhà cung cấp và ngư ời sử dụng dịch vụ. Trong những năm gần đây, chúng ta thường xuy ên được nghe nhắc tới một phương thức truyền tải và trao đ ổi thông tin phổ biến và được nhiều người ưa thích là m ạng x ã hội. Mặc d ù đây là loại hình dịch vụ còn khá m ới tr ên Internet ,tuy nhiên do m ức độ tương tác, truyền tải thông tin và tính k ế t nối cao h ơn hẳn các loại hình khác nên ch ỉ sau một thời gian ngắn ra đời, mạng xã h ội đ ã có những bước phát triển vượt bậc. Chỉ tính riêng mạng xã hội Facebook đến thời điểm tháng 10/2011 đã có 970 triệu người dùng truy cập hàng tháng và số lần kết nối lên đến hơn mộtt ỷ lượt. Một khối lượng khổng lồ thông tin hằng ngày được truyền tải qua mạng xã hội đã và đang tạo ra những ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của đời sống xã h ội. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đ ã sử dụng mạng xã hội như một công cụ truyền th ông quan trọng, nhất là đối với việc tuyên truy ền về các thảm họa thiên tai như: ảnh hưởng của cơn bão Katrina v ới sự tàn phá miền Đông Nam Hoa Kỳ, thảm họa dầu tràn t ại Lousiana, động đất tại Haiti và vụ động đất sóng thần tại Nhật Bản, Rất nhiều thông tin cập nhật, các hình ảnh, video, các đường dẫn liên kết được đăng tải rộng rãi trên các trang thông tin mạng xã hội trong suốt quá trình diễn ra sự kiện đã tạo điều kiện cho người dân trên toàn th ế giới có thể chứng kiến, chia sẻ và có những biện pháp hỗ tr ợ kịp thời. Ở Việt Nam, hầu hết các mạng xã h ội lớn hiện nay đều đang trong những bước phát triển đầu ti ên và đã có nh ững thành công nhất định. Các mạng xã hội tuy bước đầu cũng chỉ dập khuôn các mạng xã hội lớn trên thế giới nh ưng đã thu hút duợc một luợng lớn thế hệ trẻ tham gia. Mạng xã h ội Zing Me đã đạt được 9,1 triệu nguời dùng và cũng đạt được 660 triệu lượt kết nối trong tháng 10/2011. Một trong những lợi ích lớn do dịch vụ mạng xã hội mang lại là ngu ồn thông tin khổng lồ được lưu trữ, chia s ẻ. Các nội dung trên mạng xã h ội hoàn toàn do người dùng tự tạo ra, còn nhà cung cấp dịch vụ chỉ xây dựng một nền tảng phục vụ nhu cầu tạo lập v à chia sẻ nội dung cho người dùng. Do đó thông tin trên mạng x ã hội gia tăng theo số lượng người dùng. Xây dựng một mạng xã h ội phục vụ cho quảng bá, trao đổi thông tin hỗ trợ cho nhiều thiết bị đầu cuối khác nhau, đơn giản trong khai thác, sử dụng sẽ là phương ti ện phù h ợp nhất giúp thu hẹp khoảng cách số giữa nông thôn và thành th ị. Xuất phát từ yêu c ầu đó luận văn đặt vấn đề nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm mạng xã h ội phục vụ phát triển nông thôn, nhằm mục đích hỗ trợ người nông dân trao đ ổi, cung cấp, tìm ki ếm thông tin phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội nông thôn. Bố cục của luận văn gồm 3 chương và phần kết luận kiến nghị: Chương I: Tổng quan về mạng xã h ội. Chương II:Nghiên cứu nhu cầu thông tin nông nghiệp nông thôn, lựa chọn công nghệ xây dựng mạng nội dung thông tin công cộng phục vụ phát triển nông thôn. Chương III.Thiết kế, xây dựng, t hử nghiệm mạng xã hội phục vụ phát triển nông thôn. Phần kết luận và kiến nghị: đưa ra một số vấn đề tồn tại cần giải quyết và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài . Kết quả của luận văn đã nghiên c ứu v ề mạng xã h ội, các tính năng cơ bản , cấu trúcc ủa một mạng x ã hội, các công nghệ được sử dụng để thiết kế , xây dựngmạng x ã hội.Phân tích đánh giá nhu cầu sử dụng thông tin nông nghiệp, nông thôn của người nông dân. Xây dựngthử nghiệmmạng xã h ội phục vụ nhu cầu thông tin nông nghiệp, nông thôn của người nông dân. Đây là đề tài có n ội dung bao phủ rộng, thời gian nghiên cứu hạn hẹp. Vì vậy lu ận văn chắc chắn còn nh ững thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC