Tóm tắt luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty ngành dược trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay và Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp dược trong nước đã có cơ hội cạnh tranh bình đẳng nhưng cũng là thách thức rất lớn trong việc phát triển trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay. Việc phân tích hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp dược giúp cho các nhà quản lý và các nhà đầu tư có được những lựa chọn, đánh giá vàquyết định phù hợp nhất cho mục đích của mình. Hầu hết các doanh nghiệp mới chú trọng đến việc hoàn thành các báo cáo tài chính mà chưa quan tâm đến việc sử dụng nó cho mục tiêu phân tích và việc xem xét hiệu quả của mình so với các doanh nghiệp cùng ngành. Với những lý do đó, tôi quyết định lựa chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống và khái quát hóa những vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động. Xem xét và phân tích thực trạng hiệu quả ho ạt động, nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của một số doanh nghiệp, tăng trưởng mạnh mẽtại một số doanh nghiệp tiêu biểutrong ngành nóiriêng và toàn ngành nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC