Tóm tắt luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Xu thế sản xuất và kinh doanh theo cơchếthịtrường, đểtồn tại và phát triển đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có hiểu biết vềtổ chức, phối hợp, kiểm tra, ra quyết định và điều hành mọi họat động của doanh nghiệp với mục tiêu là hướng cho doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quảcao nhất. Đểlàm được điều đó các doanh nghiệp cần phải nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độvà xu hướng tác động của từng nhân tố ảnh hưởng đến kết quảhoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy ta cần phải làm gì đểcó được những thông tin hữu ích vềhọat động của doanh nghiệp nhằm cung cấp kịp thời đểgiúp cho các nhà quản trịra quyết định đúng? Để giải quyết vấn đề đó chỉ có một cách là thông qua phân tích, nghiên cứu đánh giá toàn bộquá trình và kết quảhọat động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên số liệu kế toán - tài chính. Qua phân tích doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân, nguồn gốc của các vấn đềphát sinh và các giải pháp cụthể đểcải tiến quản lý. Kết quả của phân tích hiệu quảhoạt là cơsở đểcác nhà quản trịra quyết định ngắn hạn hay dài hạn. Ngoài ra, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có thể đề phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, đồng thời cũng có thểdự đoán được các điều kiện kinh doanh trong thời gian sắp tới. Qua tìm hiểu tình hình tài chính tại Công ty Cổphần khoáng sản Bình Định trong giai đoạn 2007-2011, tôi thấy có các vấn đềsau: - Công ty còn xem nhẹcông tác phân tích hiệu quảcho yêu cầu quản lý. Việc tổchức phân tích chưa được thường xuyên, chưa thấy hết vai trò quan trọng của những thông tin thu được trong quá trình phân tích;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC