Tóm tắt luận văn Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đềtài Nằm trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, một trong những Ngân hàng lớn của Việt Nam đã có những bước đổi mới cực kỳ ấn tượng trong những năm gần đây, Ngân hàng TMCP Công thương - CN Kon Tum cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực phát triển dịch vụ thanh toán trong nước. Tuy nhiên, so với tiềm năng về nhiều mặt của Chi nhánh, quá trình phát triển dịch vụ thanh toán trong nước vẫn còn nhiều điểm bất cập, hạn chế cần có những giải pháp nhằm đạt được những kết quả cao hơn. Do đó, nhu cầu nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Công thương CNKon Tum là khá cấp thiết. Mặt khác, tại Chi nhánh vẫn chưa có nghiên cứu nào về chủ đề này. Xuất phát từ những lý do nói trên, học viên đã lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phầnCông thương Việt Nam -Chi nhánh Kon Tum” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp những chủ đề lý luận cơ bản về hoạt động thanh toán trong nước qua Ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -CN Kon Tum, qua đó rút ra những nhận định về những ưu, nhược điểm, những hạn chế cần khắc phục trong quá trình phát triển DVTT trong nước tại Ngân hàng này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC