Tóm tắt luận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Trong bất kỳxã hội nào nông nghiệp cũng là ngành sản xuất vô cùng quan trọng. Bởi đây là ngành cung cấp những sản phẩm lương thực - thực phẩm cho người tiêu dùng và nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chếbiến. Sự đóng góp của ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn vào hoạt động kinh tếthông qua các hình thức cơ bản như: cung cấp sản phẩm cho sản xuất và xuất khẩu; là thịtrường tiêu thụsản phẩm công nghiệp; cung cấp lao động cho các khu vực kinh tế; xuất khẩu sản phẩm tạo nguồn ngoại tệcho công nghiệp hoá và góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đềxã hội cho đất nước. Do vậy, nông nghiệp luôn chiếm sựquan tâm đặc biệt trong nền kinh tếcủa mọi đất nước dù nó không phải là ngành hấp dẫn đầu tư, do lợi nhuận mà ngành nông nghiệp đem lại thường thấp hơn các ngành khác. Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố, năm 2009 diện tích đất nông nghiệp là 66.097,7ha chiếm 89,7%, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 38,1% tổng giá trịsản xuất toàn huyện. Lao động nông nghiệp huyện chiếm 53% tổng số lao động. Nhìn tổng quát bức tranh chung của ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang có thểthấy, quá trình tăng trưởng sản xuất đang phải đương đầu với thửthách ngày càng gay gắt vềtính hiệu quảvà bền vững. Vì vậy, phải áp dụng các chính sách mới đểchuyển từsản xuất theo quy mô rộng, chạy theo diện tích và sản lượng sang phát triển sản xuất theo chiều sâu, lấy giá trịgia tăng và chất lượng sản phẩm làm mục tiêu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC