Tóm tắt luận văn Phát triển thương hiệu Gas Petrolimex

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình những đối sách kinh doanh riêng, phù hợp để dành lợi thế cạnh. Một trong những vũ khí cạnh tranh hữu hiệu, phổ biến và được nhiều Công ty, Tập đoàn kinh tế lớn trong nước và trên thế giới sử dụng thành công đó chính là: Thƣơng hiệu. Mặc dù có các thế mạnh sẵn có như: là đơn vị thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tham gia thị trường từ rất sớm,có hệ thống phân phối rộng khắp, cơ sở vật chất qui mô, bài bản và khả năng tài chính tốt, sản phẩm có chất lượng cao. Tuy nhiên Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng vẫn cạnh tranh gặp nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mình. Những thế mạnh, ưu điểm về sản phẩm và thương hiệu Gas Petrolimex chưa được người biết đến nhiều và lựa chọn sử dụng. Xuâ ́ t pha ́ t từ tình hình trên, tác giả chọn đề tài „„ Phát triển thƣơng hiê ̣ u Gas Petrolimex’’ để nghiên cứu v ới mong muốn góp phâ ̀ n pha ́ t triê ̉ n thương hiê ̣ u Gas Petrolimex, giúp Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng nâng cao năng lư ̣ c ca ̣ nh tranh trên thị trường và khẳng định là thương hiệu hàng đầu về gas tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC