Tóm tắt luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị

Ngày nay,với trình độ phát triển caocủanền kinhtế - xãhội, thị trường ngày càngmởrộng, giatăngmối quanhệ khuvực và quốctế. Đây là điều kiện thuậnlợi để hoạt động SXKD nói chung và hoạt động Ngân hàng nói riêng phát triển. Tuy nhiên,mức độrủi ro trongnền kinhtếcũnggắnvới nhữngcơhội, thách th ức mànền kinhtếhội nhập mang lại. Hiệu quả hoạt động kinh doanhcủa NH ảnhhưởngrấtlớnsự sống còncủa chính NH vàsự phát triểncủanền kinhtế. Mà hoạt động của NH luôn chứa nhiềurủi ro. Trong đó, rủi ro trong tín dụng làyếu tố diễn rahếtsức phứctạp,sẽ gây ra những tác động khônlường đến các tổ chức tíndụng và caohơn là toànbộhệ thống Ngân hàngbởi những đặc thù trong hoạt động tíndụng, hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Quản trị RRTD làvấn đềhếtsức khó khăn nhưngrấtbức thiết. Đòihỏi phải cósự đầutư thích đáng trong việc nghiêncứu nâng cao công tác quản trịrủi ro nhằm ngăn ngừa,hạn chếmứctối đa nhữngrủi ro có thể xảy ra. Từ thực trạng hoạt độngcủa NH TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị trong thời gian qua cho thấy tình hìnhnợxấu diễn biến phức tạp, nợcó khảnăngmấtvốnrất cao, kiểm soát còn thiếu chặt chẽ, đội ngũ CBTD được quan tâm đàotạo nhưng chưa đáp ứngkịptốc độ phát triểncủa NH, quy trình quản trịrủi ro tíndụng còn nhiềuvấn đềhoàn thiện, công tác quản trịrủi ro hiệu quảchưa cao Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Quảng Trị đang tíchcực đề ra những chính sách, biện pháp để nâng cao quản trị rủi ro tíndụngdựa trên những quy định, ThôngTưcủa Ngân Hàng Nhà Nước.Vớimục tiêuhướngtới xâydựng mô hìnhmột NHTM đạt tiêu chuẩn quốctế, hiện đại vàvữngmạnh, NH TMCP Công Thương Việt Nam nói chung và NH TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị nói riêng trong quá trình chuyển đổicủa mình luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu đốivớivấn đề kiểm soáttốt các loạirủi ro, trong đó đặc biệt là quản trị RRTD. Vìvậy tôi nghiêncứu đề tài:“Quản trịrủi ro tíndụngtại NH TMCP Công Thương Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị “ nhằmmục đích phân tích, đánh giá thực trạng quản trịrủi ro tíndụng. Qua đó, đề xuấtmộtsố giải pháp nâng cao công tác quản trịrủi ro ro tíndụngtại Chi nhánh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC