Tóm tắt luận văn Thiết kế bộ điều chế - Giải điều chế QPSK trên FPGA

Hiện nay, việc mềm hóa các dạng điều chế, thực hiện các thiết kế vô tuyến bằng cấu hình mềm đang phát triển mạnh, đem lại khả năng thích ứng cao và có thế tái sử dụng, cấu hình lại theo yêu cầu. Trên thế giới xu hướng sử dụng phần mềm để định nghĩa phần cứng và thực hiện trên chíp trắng đã được sử dụng rộng rãi, các thiết bị hiện đại đều sử dụng công nghệ này thay thế dần công nghệ chíp chuyên dụng như trước đây. Việc mềm hóa các phần cứng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Giảm thiểu độ rủi ro so với khi thiết kế hoàn toàn bằng phần cứng. Điều quan trọng là có thể thiết kế một lần và dùng lại, có phần mềm hỗ trợ mô phỏng trước khi thực hiện trên phần cứng. Đó là những lợi ích mà phương pháp thiết kế mới mang lại. Một vấn đề quan trọng trong thiết bị thông tin vô tuyến dựa trên công nghệ xử lý tín hiệu số đó là các phương thức điều chế, giải điều chế tín hiệu cùng với các giải pháp, thuật toán thực hiện. Với ưu điểm vượt trội của công nghệ FPGA và ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL), tôi đã chọn đề tài luận văn là: “Thiết kế bộ điều chế - giải điều chế QPSK trên FPGA”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC