Tóm tắt luận văn Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VINATEX Đà Nẵng

1. Tính cấp thiếtcủa đề tài: Vớimục tiêu đưa Vinatex ĐàNẵng ngày cànglớnmạnh và vững chắchơn, không ngừng nâng cao hiệu quảsửdụngvốn đầutư, khi quy môcủa Công ty ngày càngmởrộng vàsự phâncấp quản lý làcần thiết cho các đơnvị, Vinatex ĐàNẵng đòihỏicấp báchcần phải cómộthệ thốngkế toán trách nhiệm nhằmhướng cácbộ phận vàomục tiêu chung. Vìvậy nghiêncứu đề tài “Tổ chứcKế toán trách nhiệmtại Công ty CP Vinatex ĐàNẵng” là thựcsựcần thiết cho công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trêncơsở lý luậnvềkế toán trách nhiệm và thực trạngkế toán trách nhiệmtại Vinatex ĐàNẵng, đề tài nghiêncứuvớicácmục tiêu sau: +Hệ thống hoácơsở lý luậnvềkế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. + Thực trạng công táckế toán trách nhiệmtại Công ty CP Vinatex Đà Nẵng trên cơsởphâncấp quản lý. + Hoàn thiệntổ chứckế toán trách nhiệmtại Công ty Vinatex Đà Nẵng. 3. Đốitượng và phạm vi nghiên cứu Luậnvăn tập trung vào nghiêncứu lý luậnkế toán trách nhiệm vàvậndụngtổ chứckế toán trách nhiệmtại Công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC