Tóm tắt luận văn Tối ưu vùng phủ mạng thông tin di động 3G WCDMA

Tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay đang có 3 nhà mạng viễn thông lớn nhất triển khai và cung cấp các dịch vụ trên mạng thông tin di động 3G đó là Vinaphone, Mobifone, Viettel. Các nhà cung cấp dịch vụ này đang triển khai rất nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, trong số đó là hoạt động tối ưu vùng phủ sóng mạng 3G WCDMA, đây chính là lý do tôi chọn đề tài “Tối ưu vùng phủ mạng thông tin di động 3G WCDMA” Chương I giới thiệu tổng quan về mạng thông tin di động 3G WCDMA bao gồm các kiến trúc mạng với các phiên bản ngày càng hiện đại hơn, cấu trúc phân chia địa lý của vùng mạng di động. Chương II đi vào tìm hiểu các kỹ thuật cơ bản trong mạng, giao diện vô tuyến và các kênh mà mạng 3G WCDMA sử dụng. Chương III sẽ trình bày hoạt động tối ưu vùng phủ sóng mạng 3G WCDMA thực tế, từ quy trình đo kiểm driving test, các chỉ tiêu KPIs của mạng đến những biện pháp từ thực tế để nâng cao chất lượng vùng phủ sóng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC