Tóm tắt luận văn Vận dụng kế toán quản trị tại công ty cổ phần than Miền Trung

Trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI thông qua, Đảng ta khẳng định: Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơbản trởthành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ưu tiên phát triển và hoàn thành những công trình then chốt về cơkhí chếtạo , công nghiệp dầu khí, điện, than, khai khoáng, hóa chất, luyện thép, xi măng Ngành than là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế đất nước. Hiện nay, nền kinh tếViệt Nam đang chuyển mình trên đà phát triển hòa nhập với nền kinh tếkhu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các đơn vịthành viên của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, trong đó có Công ty Cổphần Than Miền Trung nói riêng cần phải có những bước chuyển mình để tồn tại và phát triển, phải thay đổi cách quản lý còn mang nặng tính bao cấp, chuyển sang cơchếthịtrường đểtạo ra lợi thế cạnh tranh cho riêng mình. Đểra các quyết định nhà quản trịphải có các thông tin liên quan, một trong các thông tin quan trọng đó là các thông tin kếtoán. Tuy nhiên cho đến nay ở các doanh nghiệp Việt Nam thông tin kế toán quản trị phục vụcho mục đích quản lý vẫn chưa được phát huy tác dụng nhiều và câu hỏi đang được đặt ra làm thếnào đểcó thể đưa được các thông tin kế toán có độtin cậy cao cho các nhà quản trị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC