Tóm tắt luận văn Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

1. Tính cấp thiết của đềtài Ngành xây dựng là một trong những ngành cần vốn đầu tưban đầu rất lớn. Vì vậy, đểkênh chứng khoán trởthành kênh thu hút vốn đầu tưhiệu quả, thì độtin cậy trong phân tích các báo cáo tài chính của ngành xây dựng mang tính sống còn. Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu là khá đơn giản, dễdàng vận dụng và được sửdụng phổbiến nhất. Rủi ro hệ thống là rủi ro tác động đến toàn bộ hoặc hầu hết chứng khoán. Nhằm tiếp tục phát triển những đề tài nghiên cứu về mô hình CAPM trước đây, những đềtài này chỉdừng lại ởviệc đưa ra kết quả ước lượng và kiểm định mô hình cho thịtrường chứng khoán Việt Nam, chưa nghiên cứu sâu vềviệc đo lường rủi ro hệthống cổphiếu ngành xây dựng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệthống cổphiếu ngành xây dựng đang là vấn đề hết sức cấp thiết, kết quảcủa đềtài sẽlà cơsởquan trọng đểcác nhà đầu tưcó những quyết định hợp lý khi đầu tưvào ngành xây dựng. 2. Mục tiêu nghiên cứu Thứnhất, hệthống hóa cơsởlý luận vềrủi ro hệthống và đo lường rủi ro hệthống bằng mô hình CAPM của Sharpe - Lintner và CAPM Beta Zero của Black. Thứhai, làm rõ phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình CAPM của Sharpe - Lintner và CAPM Beta Zero của Black.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC