Tóm tắt luận văn Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty cmcsoft giai đoạn 2013-2015

Trong bối cảnh kinh tếvà khảnăng đầu tưvềcông nghệthông tin ởtrong nước hiện nay, cụthểtrong lĩnh vực phần mềm đang không phải là mục tiêu chính đểphát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp chưa sẵn sàng để bỏmột khoản tiền đủlớn đểmua sắm thiết bịmáy chủ, xây dựng hạ tầng và đội ngũquản trịhệthống công nghệthông tin. Với các đơn vị đã có hạtầng ổn định thì tái cấu trúc là mục tiêu chính, phần mềm mang tính chất hỗtrợ, việc đầu tưcho các sản phẩm phần mềm cho hoạt động sản xuất, quản trịcũng chưa phải là cấp bách, hệthống cũvẫn có thể“tạm dùng”. Câu hỏi đặt ravới các nhà cung cấp phần mềm là: Làm sao đểcó một phần mềm với mức chi phí hợp lý trong bối cảnh hiện nay? Chất lượng phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người sửdụng? Trong khi chính nội bộnhà cung cấp phần mềm cũng đang phải tái cấu trúc, đặc biệt là vềthị trường và tổchức nhân lực. Với CMCSoft, là một công ty công nghệphần mềm, sởhữu một sốsản phẩm truyền thống cũng cần phải có những thay đổi tích cực đểtheo kịp xu thếvà hiện trạng nền kinh tế. CMCSoft đang phải tìm lối đi an toàn, cần xây dựng chiến lược trung và ngắn hạn đảm bảo cho việc tồn tại đểphát triển. Giải đáp cho vấn đềnày và cũng đểtìm lối ra cho CMCSoft trong bối cảnh tếhiện nay, chính là 2 lý do đểtôi chọn đềtài “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty CMCSoft giai đoạn 2013-2015”. Dựa trên những nền tảng sẵn có của CMCSoft: Phần mềm Đại học (IU), phần mềm Quản lý công văn và tác nghiệp (eDocman), phần mềm thưviện điện tử(iLib), phần mềm kếtoán và các giải pháp phần mềm cho khối chính phủ, tài chính công, doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC