Tóm tắt luận văn Xây dựng chính sách Marketing - Mix cho sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại công ty TNHH Tân Phước

Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, nhưng ngành sản xuất đồ gỗ trong nước cũng có nhiều nỗi lo. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã bắt đầu chú trọng đến thị trưởng nội địa, như một giải pháp tránh rủi ro ở thị trường xuất khẩu. Thời gian qua, nhiều công ty đã bắt đầu chú trọng đến thị trường nội địa bởi mức lợi nhuận ở thị trường nội địa cao hơn xuất khẩu đến 10%. Nhưng muốn thâm nhập thị trường nội địa cần phải có một hệ thống phân phối hoàn chỉnh và rộng khắp. Do vậy cần một hệ thống phân phối chung cho cả ngành, giống như một Wall Mart cho ngành gỗ Việt Nam để có thể đáp ứng cho thị trường nội địa với hơn 86 triệu dân này. Với xu thế này, Công ty TNHH Tân Phước cũng như các công ty chế biến gỗ khác cần tập trung vào đầu tư nghiên cứu thị trường, tiếp thị và phân phối sản phẩm, áp dụng các chính sách giá linh hoạt để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Để đạt được những mục tiêu này, doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh hướng theo thị trường, theo khách hàng và áp dụng các hoạt động marketing vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC