KHÁNG NGUYÊN BỀ MẶT • Haemagglutinin (H, HA) – Quyết định khả năng gây bệnh của virus – Giúp virus gắn vào TB nội mạc đường hô hấp – Yếu tố tạo miễn dịch • Neuraminidase (N, NA) – Giúp sao chép virus trong ký chủ – Yếu tố quyết định độ nặng của bệnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC