Tổng quan đề tài chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác hồ tiêu

Cây hồtiêu (Piper nigrumL.) thuộc họPiperaceae, có nguồn gốc từbang Tây Ghats (Ấn Độ), có lẽ đã được trồng cách nay khoảng 6000 năm (Sasikumar và ctv., 1999; Ravindran và ctv., 2000). Tuy nhiên Chevalier (1925) cho biết cây tiêu chắc chắn là cây bản địa ở Đông Dương, bằng chứng là Balanca đã tìm thấy tiêu dại ởvùng núi Ba Vì, miền Bắc Việt Nam. ỞCampuchia, người Stiêng đôi khi cũng thu hoạch tiêu trong rừng. Chi Pipercó khoảng 1000 loài, trong đó có khoảng 110 loài hiện diện ở Ấn Độvà các nước Châu Á. Các loài thuộc chi Pipercó sốcặp nhiễm sắc thểbiến động trong khoảng 2n=36-132. Piper nigrumcó bộnhiễm sắc thể2n=36-128, do vậy việc phân loại các giống (cultivar) tiêu thường dựa vào sốcặp nhiễm sắc thể. Việc phân định giống dựa vào phân tích nhiễm sắc thểrất tốn kém và không phải lúc nào cũng có điều kiện thực hiện. Viện Nghiên cứu Tài nguyên Di truyền Thực vật Quốc tế đưa ra bảng chỉdẫn dựa vào các chỉtiêu hình thái đểnhận diện giống tiêu, bao gồm 29 chỉtiêu vềthân, lá và các đặc tính sinh trưởng, 30 chỉtiêu vềgié và quả(hạt tươi) và sáu chỉtiêu vềhạt (IPGRI, 1995). Kết quả điều tra trong sản xuất được tiến hành bởi IISR cho thấy chỉriêng ở Ấn Độ đã có 38 giống tiêu được trồng phổbiến và 63 giống khác được phát hiện (IISR, 1997). Viện Nghiên cứu Gia vị Ấn Độ(IISR) tiến hành chương trình tuyển chọn và lai tạo giống hồtiêu từnăm 1953 với mục đích chọn tạo được các giống tiêu có khảnăng cho năng suất cao và kháng được sâu bệnh. Viện đã đưa vào sản xuất giống tiêu lai Panniyur-1 cho năng suất cao và chống chịu tốt bệnh chết nhanh, và đang khu vực hoá hai giống Panniyur-2 và Panniyur-3. Hiện IISR đang trồng bảo quản và theo dõi tập đoàn 2.300 mẫu giống bao gồm cả940 mẫu giống tiêu hoang dại (IISR, 2005).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC