Tổng quan nghiên cứu về giải pháp marketing thu hút khách du lịch trong khách sạn

Bước 1: chọn Tools/Add-ins Bước 2: bạn sẽ thấy hộp thoại như sau bạn chọn hộp Analysis Toolpak và click OK Lưu ý, Thông thường, tập tin nguồn cho Analysis Toolpak sẽ được lưu trong thư mục C:/Program Files/MicrosoftOffice/Office/Library. Nếu bạn không cài được, có thể là do máy bạn chưa có các file nguồn của chương trình trên. Bạn có thể copy file Analys32.xll vào trong thư mục trên hoặc chỉ định thư mục lưu các tập tin nguồn trên để Excel có thể cài đặt. ...

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC