Tổng quan và tình hình hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Trong giai đoạn kinh tế thị trường đang có nhiều bất ổn, việc có một kế hoạch tốt và thực hiện thành công kế hoạch đó là một điều khó. Đối với một huyện nông nghiệp như Tân Yên ( Bắc Giang) thì việc phát triển kinh tế trong giai đoạn này là rất khó khăn. Các biến động trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta nói chung và Bắc Giang nói riêng. Muốn ổn định tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống dân cư, đảm bảo an ninh xã hội,… thì cần có những biện pháp thiết thực. Vì vậy, vai trò của uỷ ban nhân dân các cấp là rất quan trọng trong việc định hướng phát triển cho cả huyện trong thời gian tới. Để tìm hiểu về công tác này và củng cố những kiến thức đã học được, em đã xin thực tập tại phòng Tài chính- kế hoạch huyện Tân Yên. Trong quá trình thực tập tổng hợp, đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của trưởng phòng, các đồng chí phó phòng và các cán bộ nhân viên trong phòng trong việc tìm hiểu cơ quan và các hoạt động nghiệp vụ của phòng. Sau quá trình thực tập tổng hợp, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp. bản báo cáo gồm 2 chương là: Chương 1: Tổng quan về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chương 2: Tình hình hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC