Tổng quan về các kỹ thuật nén Audio chất lượng cao MP3 và AAC dùng trong thiết bị số hiện nay

Trong vài năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sựgia tăng không ngừng của kỹthuật nén tín hiệu audio số, đặc biệt là MP3 (Moving Picture Experts Group 1 - Layer 3) và AAC (Moving Picture Experts Group 2 - Advanced Audio Coding). MP3 và AAC là hai chuẩn nén audio sốchất lượng cao, tín hiệu audio khôi phục nghe được gần giống với tín hiệu gốc trước khi nén. Tùy thuộc vào yêu cầu vềchất lượng mà tỷlệnén có thể được chọn lựa thích hợp. Với chất lượng gần giống CD, tỷlệnén có thể đạt được khoảng 11:1. Bài báo trình bày tổng quan vềcách thực hiện mã hóa/giải mã MP3 và AAC trên cơsởlợi dụng những đặc điểm cảm quan của tai người. Đồng thời tiến hành so sánh MP3 và AAC vềchất lượng tín hiệu audio, tốc độ bit và tỷlệnén bằng phương pháp đánh giá chất lượng chủquan là nghe thử. Kết quảthực nghiệm hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu đã được công bốtrước đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC