Sựphát triển của mạng Internet toàn cầu nói riêng và công nghệthông tin nói chung đã đem lại tiến bộvà phát triển vượt bậc của khoa học kĩthuật. Internet không những đã rút ngắn khoảng cách vềkhông gian, thời gian mà còn mạng lại cho mọi người, mọi quốc gia và cảthếgiới những lợi ích to lớn. Tốc độphát triển nhanh chóng của công nghệthông tin là một trong những lợi ích to lớn, có vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng rộng khắp. Với sựphát triển nhanh chóng của mạng Internet băng rộng còn làm thay đổi cảvềnội dung và kĩthuật truyền hình. Hiện nay truyền hình có nhiều dạng khác nhau: truyền hình số, truyền hình vệtinh, truyền hình cáp, truyền hình Internet và IPTV. IPTV đang là cấp độcao nhất và là công nghệtruyền hình của tương lai. Sựvượt trội trong kĩthuật truyền hình của IPTV là tính năng tương tác giữa hệthồng với người xem, cho phép người xem chủ động vềthời gian và khảnăng triển khai nhiều dịch vụgiá trịgia tăng tiện ích khác trên hệthồng nhằm đáp ứng nhu cầu của người sửdụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC