Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán

Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, hàng loạt các nhân tốquốc tếnảy sinh tác động tới sựthay đổi kếtoán, đó là: Sự độc lập vềkinh tế, chính trị, đầu tưnước ngoài trực tiếp; các chiến lược kinh doanh đa quốc gia; công nghệmới; sựphát triển của thịtrường tài chính quốc tế; sựmởrộng các dịch vụtài chính và kinh doanh quốc tế... Nhân tốthúc đẩy sựthay đổi vềkếtoán nảy sinh từsựlớn mạnh độc lập quốc tếvà từ sựhài hòa các quy tắc của các mối qian hệkinh tế, tài chính quốc tế. Sựphân biệt giữa Đông và Tây (các nước XHCN kếhoạch hóa tập trung và các nước tưbản Tây Âu), giữa Nam và BẮc (các nước phát triển và các nước đang phát triển) làm nảy sinh sựthay đổi nhanh chóng vềmức độchính trịdẫn tới sựthay đổi kinh tế, làm thay đổi cơcấu kinh doanh và kếtoán quốc tế. Kinh tếkếhoạch hóa tập trung của Liên Xô cũ, các nước Đông Âu và Trung Quốc đã thay đổi theo hướng tiếp cận kinh tếthịtrường trong sựphát triển của họ. Hơn nữa sựphát triển rộng khắp xu hướng điều tiết của thịtrường và cổphần hóa doanh nghiệp nhà nước ở các nước phát triển và đang phát triển đã gợi mởra nhiều cơhội mới cho đầu tưnước ngoài, liên doanh, liên kết quốc tế. Mặt khác, các tập đoàn kinh tếnhưcộng đồng chung Châu Âu (EU) có ảnh hưởng rất lớn tới tiến trình nhất thểhóa nền kinh tếthếgiới thông qua sựtựdo hóa thịtrường, hàng hóa, nhân công và vốn giữa các quốc gia. Trong những năm gần đây, EU đã hợp nhất nhưmột khối kinh tế, chính trịlớn, là một thành viên tập hợp nhiều quốc gia, tạo nên một thịtrường tiêu dùng tiềm năng với khoảng 350 triệu người tiêu dùng. Các tổchức quốc tếnhưliên hợp quốc (UN), tổchức phát triển kinh tế- xã hội, OECD tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa. Ngày nay, các thịtrường tài chính quốc tế đòi hỏi sựhài hòa những điểm không tương đồng vềchính sách thuế, kiểm soát trao đổi giới hạn đầu tư, yếu cầu những nguyên tắc kế toán. Sựthay đổi quốc tếhóa đòi hỏi sựthay đổi nhanh chóng và năng động bản chất của kế toán quốc tế. Truyền thống và thực hành kếtoán của mỗi quốc gia sẽlà những thửthách trong những năm trước mắt với nhiều vấn đềmới nảy sinh và thức đẩy quá trình tăng cường hài hóa quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC