Trắc nghiệm môn giải phẫu

Chọn nhiều câu đúng: 1. Các phương tiện giữ gan bao gồm: A. Tĩnh mạch chủ dưới B. Động mạch chủ bụng C. Dây chằng vành D. Dây chằng liềm E. Mạc treo tràng trên 2. Rốn gan gồm có các thành phần sau; A. Tĩnh mạch cửa B. Động mạch gan chung C. Động mạch gan riêng D. Ống mật E. Rễ mạc nối nhỏ 3. Đường mật chính gồm có: A. Ống gan chung B. Ống gan phải C. Ống mật chủ D. Ống túi mật E. Túi mật 4. Gan liên quan với các cơ quan sau: A. Dạ dày B. Thận C. Tim D. Trực tràng E. Phổi 5. Cấu tạo chung của thành ống tiêu hóa là: A. Niêm mạc B. Cơ chéo C. Cơ vòng D. Cơ dọc E. Thanh mạc 6. Rãnh chữ H chia gan làm 4 thùy là: A. Thùy đuôi B. Thùy đầu C. Thùy đuôi D. Thùy trái E. Thùy phải 7. Cơ quan nằm trong phúc mạc là: A. Thận B. Dạ dày C. Gan D. Lách E. Tim 8. Các thành của ổ miệng: A. Khẩu cái cứng và mềm B. Nền miệng C. Môi và má D. Xương gò má E. Lưỡi 9. Cơ quan sinh sản nam gồm có: A. Tinh hoàn B. Âm đạo C. Niệu đạo D. Bìu E. Dương vật 10. Các mặt của lách: A. Mặt dạ dày B. Mặt hoành C. Mặt gan D. Mặt thận E. Mặt kết tràng 11. Tá tràng được chia thành các đoạn: A. Hành tá tràng B. Hồi tràng C. Manh tràng D. Hỗng tràng E. Kết tràng 12. Các lớp của bìu: A. Da bìu B. Cơ chéo C. Cơ nâng bìu D. Mạc nông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC