Trang phục truyền thống của phụ nữ một số nước Đông Nam Á

Trang phục là một thành tố quan trọng của văn hoá tộc người, là biểu hiện bên ngoài của bản sắc văn hoá dân tộc. Mỗi dân tộc trên thế giới đều mang theo sắc thái văn hoá độc đáo của mình qua trang phục. Cùng với ngôn ngữ, trang phục là dấu hiệu thông tin quan trọng để chúng ta dễ dàng nhận biết tộc người này với tộc người khác. Người ta có thể nhận biết được đâu là phụ nữ Nhật Bản, phụ nữ Mexico hay phụ nữ các nước theo Hồi giáo qua bộ Kimônô của Nhật Bản hay chiếc váy xoè cùng với mũ rộng vành của phụ nữ miền Trung Mĩ và chiếc mạng che mặt của phụ nữ Hồi giáo. Trang phục gắn bó mật thiết và tồn tại trong sự vận hành của đời sống tộc người. “ Trang phục ra đời trước hết mang ý nghĩa bảo vệ cơ thể rồi sau đó trong quá trình phát triển trang phục trở thành nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu làm đẹp cho con người(8). Trang phục quan hệ đến rất nhiều lĩnh vực trong xã hội như địa lý, lịch sử, kinh tế, tôn giáo , đẳng cấp, nghề nghiệp, phong tục, tập quán. nhất là ở lĩnh vực văn hoá tinh thần. Nó thể hiện cụ thể, rõ nét trình độ và thị hiếu thẩm mỹ của mỗi con người, mỗi dân tộc và mỗi thời đại. Nằm trong bối cảnh văn hoá của toàn khu vực, phong tục mặc của cư dân Đông Nam Á đặc biệt là của phụ nữ có nhiều nét tương đồng phù hợp hợp với điều kiện tự nhiên (Vị trí địa lý, thời tiết .) và nền văn minh nông nghiệp lúa nước có nguồn gốc từ lâu đời ( khoảng 2000 năm trước đây) hay người ta thường gọi là nền văn minh nông nghiệp thực vât. Tuy có nhiều đặc điểm chung nhưng mỗi dân tộc ở khu vực Đông Nam Á vẫn bảo lưu, giữ gìn và phát huy được những nét đặc sắc trong trang phục truyền thống đặc biệt là trang phục của phụ nữ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC