Triển vọng của tế bào gốc trong điều trị bệnh lý tim mạch

Những điều trị thông thường hiện nay cho bệnh nhân bị bệnh ĐMV diện rộng có suy thất trái nặng • Có tới > 10% số bệnh nhân bị bệnh ĐMV không thể can thiệp hoặc phẫu thuật • Có nhiều bệnh nhân bệnh ĐMV dù được can thiệp tích cực nhưng vẫn suy thất trái nặng, điều trị: – Aspirin, plavix, statin, ace-inhibition, aldosterone inhibition, beta-blocker – Cấy máy phá rung tự động (ICD) ngăn đột tử – Đặt máy tạo nhịp tái đồng bộ khử cực thất – Thiết bị cơ học hỗ trợ thất – Ghép tim

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC