Trình bày một số chính sách kinh tế đối ngoại của Hoa Kỳ nhằm mục tiêu giữ vững vị trí nền kinh tế số một thế giới

Châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành khu vực năng động nhất thế giới bởi có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong nhiều thập niên qua. Khu vực này cũng là nơi tập trung nhiều nền kinh tế lớn của thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, các nước công nghiệp mới NICs, mà đặc biệt là Hoa Kỳ- nền kinh tế lớn nhất khu vực và thế giới. Bài viết này xin đưa ra một vài nét chính trong chính sách kinh tế đối ngoại và luật pháp Hoa Kỳ trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang một cục diện đa cực như hiện nay. Bài viết bao gồm những phần sau: Phần 1: Chính sách đối với khu vực Châu Á-Thái Binh Dương. Phần này trình bày về một số chính sách chung đối với khu vực Châu Á-Thái Binh Dương và chính sách riêng đối với một số nước trong khu vực trong đó có Việt Nam. Phần 2: Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ Phần này tập trung vào hai vấn đề là hệ thống pháp luật và hiệu lực pháp lý, một số chính sách thương mại đối ngoại của Hoa Kỳ. Phần 3: Một số chính sách kinh tế đối ngoại của Hoa Kỳ. Phần này trình bày một số chính sách kinh tế đối ngoại của Hoa Kỳ nhằm mục tiêu giữ vững vị trí nền kinh tế số một thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC