Trung Nguyên - Từ huyền thoại tới thiên đường cà phê thế giới

Cà phê thúc đẩy sự tiến bộ của loài người: vì cà phê là chất xúc tác không thể thiếu cho mọi phát minh, mọi hoạt động sáng tạo: - Phát triển sức khỏe con người: khỏe mạnh về thể xác và tinh thần, trường thọ. - Phát triển xã hội: góp phần vào sự hòa hợp và tiến bộ xã hội. - Phát triển văn hóa & nghệ thuật: kích thích sáng tạo - Với môi sinh: cổ vũ cho sự phát triển bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC