Trung quốc vào WTO (tổ chức thương mại thế giới): Cơ hội và thử thách

Việc Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là một sự kiện lịch sử trong nền kinh tế thế giới. Trung Quốc coi việc vào WTO là một quyết định có tính cách chiến lược, nhằm củng cố và đẩy mạnh các cải cách kinh tế mà Trung Quốc đã thực hiện trong hơn hai thập kỷ qua. Trước khi vào WTO, Trung Quốc đã nhiều lần giảm thuế quan xuống mức thấp nhất trong các nước phát triển. Vì vây, Trung Quốc có khả năng thực hiện các cam kết về giảm thuế quan theo lịch trình WTO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC