Trung tâm thương mại và lữ hành quốc tế Ánh Dương trực thuộc công ty thương mại và dịch vụ Thắng Lợi

Du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ đặc biệt là trong những năm gần đây. Xu hướng đi du lịch có thể nói phát triển không ngừng về cả số lượng và chất lượng. Năm 2001 sự đi lên của kinh tế khu vực và kinh tế Việt Nam đã tạo cơ hội phát triển cho nghành du lịch Châu Á và hơn nữa là du lịch Việt Nam. Đây thực sự là một bước phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, bởi nó ngày càng được đầu tư và chú trọng để phát triển như một nghành công nghiệp mạnh một “ một nghành công nghiệp không khói ở Việt Nam. Nhà nước đã đưa ra rất nhiều các chính sách khuyến khích các hoạt động du lịch như phát triển xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, hàng không. tới các điểm du lịch, đồng thời đưa ra những chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài. Bên cạnh những công ty du lịch của nhà nước hoạt động còn có rất nhiều các công ty tư nhân ra đời để đáp ứng mọi nhu cầu đi du lịch ngày càng cao của khách du lịch. Do vậy có thể nói trong tương lai du lịch sẽ ngày càng phát triển, đây sẽ là nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia và là cơ hội giải quyết việc làm cho người lao động đồng thời phát triển tất cả các nghành kinh tế khác có liên quan. Hơn nữa nó còn là cơ hội hội nhập của văn hoá Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới. Vì vậy phát triển du lịch là tạo ra một tương lai rộng mở cho đất nước tiến vào kỷ nguyên mới góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế của đất nước, làm giàu cho các vùng có điểm du lịch, mở rộng giao lưu quốc tế, khích thích đầu tư thúc đẩy hợp tác trong các lãnh vực

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC