Trường chuyển mạch thời gian số

Khái niệm: Chuyển mạch phân chia theo thời gian (còn gọi là chuyển mạch số) là loại chuyển mạch phục vụ sự trao đổi nội dung giữa hai khe thời gian trên cùng một tuyến PCM nhằm mục đích gây trễ cho các tín hiệu. Quá trình gây trễ tín hiệu thực hiện theo nguyên tắc trao dổi khe thời gian nội TSI và nó hoạt động dựa vào công nghệ ghép và phân kênh theo thời gian và điều chế xung mã PCM Quá trình trao đồi khe thời gian chỉ xuất hiện trên cùng một khung và độ trễ lớn nhất không được vượt quá độ dài của khung đó là 125μsec. - Tín hiệu trên một đôi dây thuê bao là tín hiệu thoại (analog). Tín hiệu này được số hoá theo điều xung mã PCM. Sau khi mã hoá, kênh thuê bao này có một dãy tín hiệu 8bit ứng với chu kỳ lấy mẫu là 125μsec, tần số lặp lại của tổ hợp mã 8 bit này là 8kHz, tốc độ truyền dẫn là 64kbit/s.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC