Từ cộng đồng than thép Châu Âu đến EU - 27: Quá trình hợp nhất Châu Âu nhìn từ lịch sử

Liên minh Châu Âu (European Union - EU) với 27 quốc gia thành viên là một liên minh những ý tưởng, ước mơ và thành quả của quá trình hòa giải, hợp tác của những thế hệ đã từng sống, từng đối đầu, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc được bắt đầu từ Châu Âu trong thế kỷ XX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC