Tư tưởng lý thuyết Kaizen của Masaaki Imai, bài học áp dụng vào quản lý hiện đại

Masaaki Imai sinh năm 1930, tại Tokyo - Nhật Bản. Ông là một nhà tư vấn trong lĩnh vực quản lý chất lượng, được biết đến với thuyết quản lý chất lượng, hay còn được gọi là Kaizen. Imai nhận được bằng cử nhân Đại học Tokyo vào năm 1955. Cuối những năm 1950, Imai làm việc ở Washington DC tại Trung tâm Năng suất Nhật Bản, nơi ông chịu trách nhiệm đi cùng với nhóm các doanh nhân Nhật Bản đến thăm các nhà máy của Mỹ. Năm 1986, ông thành lập Viện Kaizen Consulting Group (KICG) giới thiệu các khái niệm, các hệ thống và các công cụ của Kaizen cho các công ty phương Tây. Cùng năm đó ông xuất bản cuốn sách về quản lý kinh doanh "Kaizen: cải thiện tinh thần Nhật Bản", giúp phổ biến khái niệm Kaizen ở nhiều nơi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC