Tương đương dịch thuật và tương đương trong dịch Anh - Việt

Tương đương dịch thuật là vấn đề đã được bàntới ngay từ khi dịch thuật ra đời. Nú luụn là "khái niệm trung tâmcủabấtcứ công trình nghiêncứu nàovềdịch thut " (Munday, [1]). Trớc đây khi quan niệmdịch thuật giữa các ngôn ngữ còn đơn giản vàlệ thuộc khá nhiều vàocấu trúc luận và ngôn ngữhọc so sánh, tơng đươngdịch thuật chỉ làsự giống hoặc khác nhau giữa hai đơnvị ngôn ngữ nào đócủa haihệ thống ngôn ngữ. Nhưng ngày nayvớisự phát triển nhanh chóngcủa ngôn ngữhọc và các khoahọc liên quan,vấn đềtơng đương trong dịch thuật càng trở nên phứctạphơnrất nhiều nhưng đồng thờicũng sángtỏhơn và phụcvụhữu íchhơn cho công việc nghiêncứu và thực hành dịch thuật. Nguyên nhân của sự

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC