Tỷ giá hối đoái tại Việt Nam

Tỷ giá hối đoái : là tỷ lệ trao đổi giữa đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác hay cụ thể hơn là tỷ lệ trao đổi giữa đồng tiền trong nước với đồng tiền nước ngoài Ở Việt Nam hiện nay, tỷ giá hối đoái được hình thành dựa trên cung cầu ngoại tệ có sự điều tiết của nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC