Ứng dụng công nghệ Java để xây dựng hệ thống quản lý thông tin đăng kiểm

Công nghệ Java ngày càng được phát triển và sử dụng rỗng rãi để xây dựng những ứng dụng hoạt động trên mạng. Điều này có được do công nghệ java hoàn toàn hỗ trợ hướng đối tượng, miễn phí, bảo mật cao, và độc lập với môi trường thực thi của ứng dụng. Ngoài ra Java còn là một tập hợp các giải pháp dùng để phát triển các ứng dụng web, ứng dụng trên thiết bị cầm tay. Mục đích của bài báo này là nghiên cứu các giải pháp của công nghệ Java: JavaCore, JDBC, J2ME, Java Servlet, Java RMI qua đó vận dụng những giải pháp này để đề xuất một kiến trúc trung gian cho phép các thiết bị di động triệu gọi phương thúc từ máy chủ thông qua mạng wireless. Tiếp đó sử dụng kiến trúc vừa xây dựng để giải quyết bài toán quản lý và tra cứu thông tin đăng kiểm của các phương tiện giao thông đường bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC