Ứng dụng công nghệ olap trong khai thác số liệu dịch hại trên lúa tại Trà Vinh

Kỹ thuật phân tích dữ liệu trực tuyến OLAP (Online Analytical Processing) được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng kinh doanh để phân tích dữ liệu và giúp truy vấn trên dữ liệu đa chiều nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của các nhà quản lý. Bài báo này mô tả và xây dựng một ứng dụng thống kê trực tuyến trên kho dữ liệu dịch hại trên lúa bằng cách sử dụng kiến trúc kho dữ liệu (Data Warehouse), kỹ thuật phân tích trực tuyến OLAP và cấu trúc web. Ứng dụng này hỗ trợ khai thác hiệu quả kho dữ liệu dịch hại trên lúa đã được ngành Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Trà Vinh tích tụ trong nhiều năm qua. Để đạt được mục đích này, một vài công cụ được sử dụng để xây dựng thành công ứng dụng như: SQL Server 2005 cho kho dữ liệu, Analysis Services 2005 cho CSDL đa chiều OLAP và Microsoft Office Web Components cho các báo cáo dựa trên web. Với kết quả đạt được, ứng dụng cho phép người sử dụng phân tích trực tuyến và linh hoạt dữ liệu dịch hại trên lúa trực tiếp trang web, điều này cho thấy rằng công nghệ OLAP không những là công cụ được áp dụng hiệu quả trong các ứng dụng hỗ trợ kinh doanh mà còn cần được áp dụng mạnh mẽ trong các hệ thống tin học hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC