Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất khử ức chế enzym dihydropolate

(Bản scan) Một sự hiểu biết đúng đắn về hoạt tính sinh học của một chất hay việc phát triển thêm một loại thuốc mới đều mang một ý nghĩa đóng góp rất lớn đối với cuộc sống của nhân loại như làm giảm bệnh tật và tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên để đạt được điều đó lại là một quá trình rất phức tạp và khó khăn liên quan đến nhiều kỹ thuật khoa học để có được nhiều loại thông tin cần thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC