Ứng dụng ky thuật pcr genotyping (orf75) trong nghiên cứu tác nhân gây bệnh đốm trắng trên tôm sú (penaeus monodon)

Bệnh do tác nhân là virus gây ra trên tôm đang làmộtvấn đề nan giải cho nuôi trồng thủysản Việt Nam và thế giới. Trong đó,bệnh đốm trắng do White spot syndrome virus gây ra làmột trong nhữngbệnh nguy hiểm nhất đốivới tôm nuôi. Các nghiêncứuvề đặc điểmdịchtểcủa WSSV được thực hiện nhằm đề ra những biện pháp phòng ngừa hiệuqủa nhất đểhạn chế đếnmức thấp nhất thiệthại do WSSV gây ra. Vàkỹ thuật PCR làmột trong những côngcụ quan trọng trong nghiêncứudịchtểhọccủa WSSV. Dovậy đề tài“Ứngdụngkỹ thuật PCR- genotyping (ORF75) trong nghiêncứu tác nhân gâybệnh đốm trắng(White spot syndrome virus– WSSV) trên tôm sú (Penaeus monodon)” được thựchiện. Qui trình PCR genotyping (ORF75) thực hiệnvớikết quả được ghi nhận: (i) thành phần hóa chấtthamgia phản ứng là:PCRbuffernồng độ là 1X, nồng độMgCl2 là 1,5 mM,nồng độ dNTPs là 200µM,nồng độmồi xuôi vàmồi ngược là 20 pmol, nồng độ taq ADN polymerase là 2 U,nồng độ ADN chiết tách 1 µl.Tổng thể tích chomỗi phản ứng là 25 µl, (ii) điều kiện phản ứng được thực hiện theo chukỳ nhiệt là: máy được làm nóng đến 85oC. Sau đó đến giai đoạn 94oC trong 3 phút, 94oC trong 30 giây, 49C trong 30 giây, 72oC trong 60 giâylặplại 30 chukỳ và cuối cùng là72oC trong 7 phút. Tổng thời gian khuếch đại khoảng 1giờ20 phút.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC