Ứng dụng phong thủy trong lựa chọn đặt vị trí văn phòng

Nhân sinh sống trong môi trường năng lượng tự nhiên, tạm gọi là khí. Khí có trên mặt đất và dưới lòng đất, sự vận chuyển của những dòng khí dưới tác động của mặt trời, mặt trăng, những hành tinh, chuyển động của đại dương và biển cả, sự biến đổi của tự nhiên tạo nên những dòng khí được gọi là phong. Sự chuyển vận của những dòng khí ngầm dưới sự tác động của nhân trái đất, vận chuyển của bể dung nham, sự xoay vần của vỏ trái đất, tác động vủa mạch nước ngầm được gọi là thủy. Mọi điểm trên mặt đất điều chịu sự tác động của 2 dòng khí trên được gọi là thuyết phong thủy. Thuyết đó được xây đựng bằng thái cực đồ. Về cơ bản phong thủy là một bộ môn khoa học về môi trường sống, là những diễn dịch của người Trung Quốc xưa về thế giới tự nhiên với mục đích giúp họ xây dựng nên một hệ thống canh tác hiệu quả. Ngoài ra với ý nghĩa sâu xa hơn Phong thủy còn chứa đựng những kiến thức, hiểu biết về sự chuyển động của các thiên thể mà con người đã nghiên cứu để xác định được đường đi của thời gian. Sự ảnh hưởng lớn mạnh của phong thủy trong đời sống nhân sinh của các nước phương đông chủ yếu là ở Trung Quốc, phong thủy chi phối toàn bộ cuộc sống của người dân Trung Quốc. Khi đã thấu hiểu khái niệm căn bản về phong thủy, chúng ta có thể đưa ra những mô hình thiết kế, những hình ảnh và biểu tượng ý nghĩa từ chính nền văn hóa của mỗi dân tộc để hỗ trợ đời sông và tinh thần cả dân tộc đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC