Ưu đãi đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày nay cùng với xu thế “ toàn cầu hóa kinh tế”, đang phát triển mạnh chưa từng thấy, hoạt động kinh doanh quốc tế cũng trở nên đa dạng, phong phú và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi quốc gia nói chung hay doanh nghiệp nói riêng đều cố gắng tìm cách thâm nhập vào thị trường các nước khác nhau tìm kiếm những cơ hội nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế. Hơn nữa, kinh doanh là một lĩnh vực rộng lớn đa dạng và phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay. Doanh nghiệp cần nghiên cứu mọt cách sâu sắc, thấu đáo và khoa học, mặt khác cũng vô cùng quan trọng là việc doanh nghiệp Việt Nam phải định vị được vị trí của doanh nghiệp mình so với đối thủ trong nền kinh tế toàn cầu. Tìm ra được điểm mạnh điểm yếu của mình cũng như các đối thủ cạnh tranh, qua đó có thể tìm thấy những cơ hội ưu đãi mới đồng thời trong việc thu hút ĐTNN vào Việt Nam trong 20 năm qua, đảm bảo cho việc thực hiện chủ trương thu hút ĐTNN của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế-xó hội đất nước ta cả những thách thức mới và quan trọng hơn đó là những sự chuẩn bị tích cực chu đáo để có thể tận dụng được những cơ hội mới. Từ thực tiễn thu hút ĐTNN 20 năm qua cho thấy việc tạo dựng môi trường pháp lý cho ĐTNN trong thời gian qua là rất cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thu hút vốn ĐTNN ở khu vực và trên thế giới, Luật Đầu tư nước ngoài đó thực sự trở thành “đũn bẩy” quan trọng vừa qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC