Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nên cơ hội kinh doanh được mở ra cho tất cả các thành phần kinh tế, tạo nên một môi trường cạnh tranh ngày càng sôi nổi giữa các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khác biệt này các chủ doanh nghiệp cần phải làm gì ? Trên thực tế những năm gần đây, khi những quy luật khắt khe của nền kinh tế thị trường bắt đầu vận hành và phát huy tác dụng. Bên cạnh những thuận lợi nó còn tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều khó khăn. Đứng trước thử thách đó, các doanh nghiệp không còn con đường nào khác là phải đổi mới tư duy kinh tế, cần có những chiến lược đúng đắn phù hợp với sự biến động của thị trường để xác định rõ cung, cầu trên thị trường. Do đó các hoạt động đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và thoả mãn nhu cầu khách hàng. Việc tăng cường công tác bán hàng trở thành một giải pháp quan trọng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại. Siêu thị là một hình thức bán lẻ hiện đại, văn minh, lịch sự và rất thuận tiện đang được các tầng lớp dân cư chấp nhận. Việc hình thành nên các siêu thị hiện nay là phù hợp với yêu cầu khách quan, phù hợp với chính sách cải tiến công tác bán hàng của Đảng và Nhà nước ta. Bán hàng là một khoa học đồng thời cũng là một nghệ thuật. Qua những kiến thức về vị trí và tầm quan trọng của hoạt động bán lẻ, qua quá trình tìm hiểu về siêu thị 1E Trường Chinh. Siêu thị 1E Trường Chinh là một đơn vị kinh doanh trên nhiều mặt hàng, môi trường kinh doanh khá ổn định. Tuy nhiên, cũng như tất cả các siêu thị khác, đây là một hoạt động kinh doanh khá mới mẻ ở nước ta. Nên bên cạnh những thành quả đã đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Việc xác định một cách rõ ràng và đúng đắn vai trò của các nhân tố ảnh đến tâm lý khách hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thị đã phát huy tác dụng và đạt được một số thành quả trong kinh doanh, tuy nhiên không phải là không còn những mặt hạn chế. Vì thời gian có hạn và điều kiện không cho phép nên em không thể nghiên cứu toàn bộ các nhân tố ảnh hưởng đó. Chính vì vậy trong bài viết này em xin trình bày một vấn đề nho nhỏ. “Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh”. Dựa trên những kiến thức chuyên ngành kết hợp với những môn học khác. Em tiến hành quan sát, phân tích và đánh giá một cách khách quan về cách trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thi 1E Trường Chinh. Để phù hợp với mục đích, phương pháp và giới hạn nghiên cứu ở trên em xin trình bày những nội dung chính sau: Chương I: Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thị. Chương II: Thực trạng hoạt động bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC