Vai trò của kiều hối trong cán cân thanh toán

Theo nghiên cứu, hiện nay có khoảng 3 triệu người Việt nam sống và làm việc ở nước ngoài. Trong số đó, khoảng 80% sống ở các nước công nghiệp phát triển, nơi có mức sống và thu nhập cao hơn trong nước rất nhiều. Thêm vào đó, do chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động, số lượng người lao động Việt Nam ở nước ngoài cũng tăng lên mạnh mẽ. Trong xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế, cùng với chính sách và cơ chế quản lí kiều hối được điều chỉnh theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi cho cả người gửi lẫn người nhận đã khuyến khích một số lượng lớn người Việt Nam gửi tiền về trong nước. Do quy mô của tổng lượng kiều hối gửi về rất đáng kể, dòng tiền này đã trở thành một trong những nguồn cung ngoại tệ lớn trong cán cân thanh toán của Việt Nam góp phần cải thiện cán cân vãng lai nói riêng và phát triển nền kinh tế nước ta nói chung. Đồng thời lượng kiều hối này cũng có tác động đáng kể đến việc điều hành chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô ở nước ta. Vậy Việt Nam ta đã có những chính sách gì để thu hút nguồn lực này một cách hiệu quả, thời cơ và thách thức của nguồn ngoại hối này đối với sự phát triển nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Đề tài này sẽ góp phần giải quyết những vấn đề trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC