Vai trò của quan hệ Pháp - Đức trong quá trình hình thành chính sách dối ngoại chung của liên Minh Châu Âu

Với 27 quốc gia thành viên, Liên minh Châu âu - EU đã tạo nên một lỳ tích trong lịch sử. Hội tự sức mạnh kinh tế chính trị văn hóa của khu vực quan trọng bậc nhất trên bản đồ thế giới. Không chỉ là một siêu cường quốc kinh tế, EU đang từng bước tiến hành nhất thể hóa chính trị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC