Vai trò nội soi trong điều trị tinh hoàn không sờ thấy ở trẻ em

(Bản scan) ĐẶT VẤN ĐỀ - 1976: Cortesi nội soi - NS tinh hoàn ẩn: kỹ thuật mới, S-F... - Mổ mở: ít xâm lấn, chi phí thấp, giải quyết tốt - Nghiên cứu: Vai trò NS/TH ẩn không sờ thấy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC