Vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của Vietnam Airlines

Xu thế toàn cầu hoá và xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế đã kéo theo xu thế toàn cầu hoá của vận tải hàng không. Điều này có thểkhẳng định vận tải hàng không, đặc biệt là vận tải hàng không quốc tếlà một mắt xích quan trọng của vận tải toàn cầu, sựphát triển của nó chịu tác động mạnh của quá trình toàn cầu hoá kinh tế, tựdo hoá thương mại. Đồng thời vận tải hàng không cũng có những tác động nhất định tới nền kinh tế thế giới nói chung và của từng quốc gia nói riêng. Hiện nay, sau khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế, tăng cường giao lưu buôn bán quốc tếthì vận tải chuyên chởhàng hoá xuất nhập khẩu là một vấn đềcần được quan tâm chú ý đểgóp phần thực hiện chiến lược kinh tếmà Đảng và nhà nước ta đã đềra.Trong các ngành vận tải thì vận tải hàng không đóng một vai trò quan trọng trong việc chyên chởhàng hoá quốc tế. Vietnam Airlines là một hãng hàng không còn non trẻ, thực tiễn và kinh nghiệm kinh doanh trên thương trường vận tải hàng không quốc tếcòn rất hạn chế, đặc biệt là công tác vận chuyển và các dịch vụphục vụhàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không còn rất khiêm tốn. Làm thếnào đểthúc đẩy vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của Vietnam Airlines bắt nhịp được với các nước trong khu vực và quốc tế, đồng thời đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu khi mà nền kinh tếViệt Nam đang phát triển mạnh? Chính vì vậy việc nghiên cứu, phân tích đánh giá công tác vận chuyển và dịch vụphục vụhàng hoá xuất nhập khẩu tại các cảng hàng không quốc tếcủa Vietnam Airlines - nòng cốt của hàng không dân dụng Việt Nam là hết sức cần

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC