Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam giai đoạn 2003-2008 và dự đoán quy mô huy động vốn 2010

Vốn là cơ sở, tiền đề cho mọi hoạt động kinh doanh sản xuất nói chung, ở Việt Nam hiện nay vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước.Tuy nhiên để huy động được khối lượng vốn lớn là một thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng.Trong điều kiện hiện nay thị trường chứng khoán nước ta phát triển chưa tương xứng với nhu cầu vốn rất lớn của nền kinh tế thì quá trình nhận và điều chuyển vốn trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy và động viên các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế đất nước ta. Thực tế đã cho thấy hơn 80% số lượng vốn huy động được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Điều này cho thấy việc tăng cường công tác huy động vốn, đảm bảo chất lượng và số lượng luôn luôn và vấn đề quan tâm hàng đầu trong quá trình hoạt động của bất cứ một ngân hàng thương mại nào. Là thành viên trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam phải chung sức thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành, làm thế nào để huy động vốn đáp ứng sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian thực tập tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng em nhận thấy công tác huy động vốn có vai trò rất quan trọng đối với hệ thống Ngân Hàng Thương Mại trong việc đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chủ chương của Đảng và Nhà nước. Vì lý do này em chọn đề tài “ Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam giai đoạn 2003-2008 và dự đoán quy mô huy động vốn 2010"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC