Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích các chỉ tiêu khối lượng thép tiêu thụ của Công ty thép Simco thời gian qua và dự đoán

Trong thực tế có nhiều hiện tượng kinh tế xã hội số lớn như sản lượng lương thực sản xuất của một địa phương lượng hàng bán ra hay doanh thu của một doanh nghiệp, chúng thường biến động theo một quy luật nào đó. Theo thời gian việc nắm bắt được quy luật biến động của chúng có vai trò rất quan trọng, trong quản lý đều đưa trên cơ sở thông tin về chúng. Có nhiều phương pháp để nghiên cứu sự biến động của các hiện tượng và phương pháp dãy số thời gian là một trong những phương pháp đó. Phương pháp này có ưu điểm nổi bật là đơn giản nhưng phản ánh khá chính xác quy luật biến động của hiện tượng thông qua đó để dự báo hiện tượng trong thời gian tới. Đây chính là lý do để em chọn đề tài này. Trong khuôn khổ bài viết này em muốn trình bày những kiến thức về dãy số thời gian đã được học, trên cơ sở đó để phân tích các chỉ tiêu khối lượng thép tiêu thụ của công ty thép simco & dự toán khối lượng thép.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC