Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích sự biến động của xuất khẩu gạo 15 năm qua và dự đoán cho một số năm tiếp theo

Nước ta là một nước lấy sản xuất nông nghiệp làm chính. Trong những năm qua ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu to lớn nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, từ chỗ sản xuất không đủ ăn Việt Nam đã vươn lên đứng hàng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo chỉ sau Thái Lan. Trong 15 năm qua mặc dù nông nghiệp Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng độc canh, lúa gạo vẫn là sản phẩm chính trong nông nghiệp. Những khó khăn và yếu kém trong xuất khẩu gạo hiện nay còn nhiều, Việt Nam vẫn chưa có quy hoạch tổng thể và kế hoạch cụ thể về xuất khẩu gạo vẫn phụ thuộc quá lớn vào tư thương, chưa có sự quan tâm của các doanh nghiệp lương thực nhà nước, tình trạng ép giá ép cấp với người sản xuất vẫn diễn ra. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho chế biến bảo quản xuất khẩu còn hạn chế lại phân phối không đều, phần thiệt thòi thuộc về người nông dân và nhà nước. Việc phân tích tình hình biến động thực trạng của xuất khẩu gạo trong những năm qua và dự báo xu hướng phát triển trong những năm tới là một công việc hết sức quan trọng. Chính vì vậy em chọn đề tài “ Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích sự biến động của xuất khẩu gạo 15 năm qua và dự đoán cho một số năm tiếp theo”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC