Văn hoá doanh nghiệp của Công ty Sữa Vinamilk

Trong những năm gần đây, khái niệm văn hoá doanh nghiệp đó và đang được nhắc đến như một tiêu chí khi bàn về doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hỡnh của mỗi doanh nghiệp. Xõy dựng, phỏt triển văn hoá doanh nghiệp của nước ta hiện nay có tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, hội nhập kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đó sớm xõy dựng cho mỡnh văn hoá doanh nghiệp ngay từ những buổi đầu mới thành lập. Bằng tất cả sự tõm huyết, hết lũng vỡ khỏch hàng và trờn hết là trờn cơ sở hệ thống văn hoá doanh nghiệp chuyên nghiệp và lâu năm, tập thể công ty Vinamilk đó lần lượt cho ra đời những dũng sản phẩm cú chất lượng và phù hợp với mọi khách hàng, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của hội đồng chất lượng sản phẩm quốc tế. Trong khuụn khổ một bài viết ngắn và vỡ những hạn chế hiểu biết, chắc chắn bài viết khụng trỏnh khỏi những sai sút. Mong thầy cụ và bạn bố gúp ý để bài viêt có thể được hoàn chỉnh hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC